Tag: Пол Ладоуцеур (Paul Ladouceur)

  • ЂАКОНИСЕ И КАМИЉИ НОС

    Пол Ладоуцеур (Paul Ladouceur)  Опоненти женског ђаконата у Православној цркви практично увек излазе са два аргумента: ,,природни и економски поредак мушкарца и жене”, и убеђење да ће васпостављање женског ђаконата неизбежно водити ка другим нежељеним променама у православљу. Заговорници против рукополагања и постављања жена на литургијске, па чак и ванлитургијске, положаје тврде да постоји природни поредак мушкарца […]

    Read more…