Evanghelia Duhului Sfânt la Cincizecime

0

de V. K. McCarty

Când a sosit ziua Cincizecimii, erau cu toţii la un loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic…*

Într-adevăr mărturia din Faptele Apostolilor (2: 1-21) despre Cincizecime este absolut pătrunsă de energia Duhului, nu-i așa? Aceasta radiază prin strălucirea credinței care se naște într-o experiență mistică extraordinară, o experiență care include întreaga comunitate adunată în rugăciune; astfel încât, în cuvintele Condacului la Praznicul Cincizecimii lui Roman Melodul: „ slăvim pe Duhul cel Preasfânt” . Această prezență permanentă a lui Dumnezeu Duhul, care ni se descoperă în Sfânta Scriptură, este o comoară fundamentală a creștinismului ortodox. Duhul Sfânt este cel care ne îndrumă în timpul  Liturghiei, care a dat curaj primilor martiri, bărbați și femei, care a îndrumat decretele Sinodelor Ecumenice și care a definit Canonul Sfintei Scripturi.

Suntem norocoși că Faptele Apostolilor au fost scrise atât de curând după evenimentele pe care le descriu. Deși Faptele sunt o colecție de povești care implică o întreagă panoramă de personaje iubite și episoade îndrăgite care contribuie la însămânțarea și creșterea Primei Biserici, de fapt în centrul Faptelor se află acțiunea lui Dumnezeu Duhul, a treia Persoană a Sfintei Treimi. „Nu este o exagerare să concluzionăm că primii creștini priveau Duhul Sfânt ca fiind principalul martor extern al prezenței Împărății lui Hristos” (J.T. Koenig, Charismata: God’s Gifts for God’s People, 1978, 73). De fapt, Faptele ar putea fi mai bine intitulate „Evanghelia Duhului Sfânt”.

Astăzi, voi și cu mine suntem capabili să privim înapoi, ca membri rugători ai acestei părți a Trupului lui Hristos, și putem vedea acum că credința oamenilor este parte integrală a țesutului povestei Primei Biserici. Așadar, în primele sale zile, pe măsură ce mișcarea lui Isus se răspândea spre Antiohia (Fapte 11:26), Luca ne reamintește din nou și din nou că, chiar înainte ca cuvântul „creștin” să fie folosit pentru a caracteriza pe urmașii lui Isus, ei erau numiți „credincioși” —Pentru credința lor de neclintit. (Faptele Apostolilor 2:44, 4:32, 10:45) Prin urmare, o fațetă importantă a contribuției lui Luca la Scriptură în această narațiune despre nașterea Bisericii este reprezentarea sa magistrală a „Duhului Preasfânt al lui Dumnezeu”.

Puterea și făgăduința Duhului Sfânt sunt anunțate chiar în primele versete din Fapte (1: 2, 1: 5) și descrise frumos în povestea Rusaliilor și în întreaga carte a Scripturii. Duhul Preasfânt este prezența vie, puterea spirituală a lui Isus Hristos în viața celor care cred. Deci, auzim despre credincioși „plini de Duhul Sfânt” (2: 4); iar povestea Rusaliilor recunoaște viața covârșitor de dinamică a Duhului în experiența personală a fiecărui credincios. În funcție de traducere, există aproximativ șaizeci de referințe la Duhul Sfânt în Faptele Apostolilor. Discipolii sunt „botezați în Duhul Sfânt”. Slujirea este „darul Duhului Sfânt”.

Duhul Sfânt este prezența personală a Domnului între discipolii săi; prin urmare, invocarea în rugăciune prezenței lui Isus și prezenței Duhului lui Dumnezeu merg mână în mână. Minunile Apostolilor care sunt descrise în Fapte, sunt făcute prin puterea Duhului Sfânt în numele lui Isus Hristos. (3: 6; 4:10: 9:34) După cum puteți vedea, acțiunea lui Dumnezeu  Duhul  îl păstrează pe Hristos Înviat în centrul narațiunii de răscumpărare a Bisericii emergente.

În ziua Cincizecimii, experiența Duhului Sfânt trebuie să fi fost atât de electrizantă, încât după Învierea însăși, în anumite privințe, este, într-un fel, punctul culminant al Anului Bisericesc. Această primă revărsare copleșitoare a Duhului în memoria creștină colectivă este una dintre cele mai celebrate și influente descrieri din tot Noul Testament. „Cu câteva mișcări iscusite, el pictează o scenă captivantă” (J.D.G. Dunn, Începând de la Ierusalim, 2009, 146). Textul descrie o mulțime cosmopolită care vine din toate părțile pentru a participa la sărbătorirea Cincizecimii Evreiești, care se sărbătorește la cincizeci de zile după Paștele Evreiesc. Toți sunt martori ai Duhului Sfânt care se strecoară printre ucenicii lui Isus; astfel încât în ​​exterior, umple „întreaga casă în care stăteau”, la fel cum în interior îi umple până în adâncul sufletului lor. Și sunt „uimiți” de ceea ce aud și de ceea ce văd. Există un tunet de furtună extraordinar: „ca năvalnicul unui vânt violent” (2: 2). Și o viziune asemănătoare flăcării: „limbi  de foc” (2: 3). Iar cuvintele de laudă aduse Dumnezeului de apostoli au fost  înțelese de toți datorită darului divin.

Evanghelistul Luca, maestrul nostru povestitor, descrie un fenomen profund spiritual, cu siguranță chiar mistic, o acțiune a lui Dumnezeu pe pământ în revărsarea Duhului Sfânt. Și oamenii care au asistat acolo au amintit-o în moduri diferite. Dar s-a întâmplat cu siguranță ceva care schimbă viața apostolilor și putem fi inspirați să medităm la această poveste din Scriptură.

Este descris artistic mai sus de Duccio (Maesta Altarpiece of Siena, 1308) și mai jos de El Greco (Pentecostés, ca. 1660). Mulți și-au amintit de sunetul unui vânt puternic. Și unii au văzut ceva asemănător focului care îmbrățișa pe fiecare discipol, căci Duhul Sfânt le aprindea și întărea credința,ca un foc sălbatic în puterea sa dinamică. Părintele Bisericii noastre, Chiril al Ierusalimului, ne învață că acest foc „dă luciu sufletului. Și acest lucru vine acum și asupra voastră, pentru a vă dezbrăca și a vă consuma păcatele și pentru a lumina și mai mult acea posesie prețioasă a sufletului vostru și pentru a vă oferi har; căci El l-a dat apoi apostolilor ”(Catehetical Lectures 17:15, NPNF2.07, 249).

Acum amintiți-vă, mai devreme în Evanghelia după Luca, când Ioan Botezătorul își propovăduia mesajul mesianic că Cel ce urma să vină va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. (3: 15-18) Deci, acum, limbile de flacără la care au fost martori la Rusalii au însemnat pentru ei prezența divină și cu siguranță profeția le era împlinită chiar în fața ochilor lor. Sunetul grăbit al vântului a vorbit și despre puterea Duhului divin care suflă acolo unde dorește. Amintiți-vă, de asemenea, că atunci când am auzit în Vechiul Testament că profetul Ezechiel a primit porunca vocii lui Dumnezeu să „Profeţeşte suflării” şi „suflă peste aceşti morţi ca să învie!“ (Ezech. 37: 9-14), știam cu toții că este Suflarea lui Dumnezeu care respiră în acele oase uscate și le umple de viață nouă. Deci, iată – iată că profeția lui Ezechiel se împlinește la Rusalii.

Oamenii și-au amintit că sunetul vântului a fost atât de extraordinar încât ucenicii au știut că vine din Rai și atât de tare încât a atras imediat o mulțime în jurul casei din Ierusalim. Acum, această mulțime adunată nu a înțeles la început semnul ceresc și a rămas uimită. Dar a fost într-adevăr prezența formidabilă a Domnului, Domnul care poate „călări pe aripile vântului”, la fel ca în Psalmul 104: 3, Roman Melodul descrie și el acest lucru:

Înțelepții Apostoli, gândind că întreaga cameră de sus se prăbușea sub vânt, toți închideau ochii de frică. Și apoi, sa întâmplat ceva mai înfricoșător și a fost adăugată minunea care a reușit  a purifica și curăța, El le trimisese înaintea lor, Duhul Preasfânt.

Ce înseamnă de fapt „a vorbi în limbi”? Multe discuții și speculații au fost făcute despre acest aspect al Cincizecimii. Deci, ar putea fi util să îl privim dintr-un unghi diferit  pentru a îl înțelege mai bine. Din nou, o experiență interioară uimitoare este amintită și, din nou, este descrisă ca un fenomen exterior și vizibil. Într-adevăr, ceea ce poate fi cel mai uimitor în acest sens este că nu s-au vorbit limbi străine, ci că mesajul a fost auzit ca laudă  și mulțumire pentru oameni din diferite tradiții lingvistice și credințe diferite. Credincioșii neevrei au auzit-o și pe aceasta. Deci, mesajul Rusaliilor de la Domnul, în mijlocul vântului și focului, a fost miraculos, deoarece a fost auzit și înțeles ca fiind ceva familiar. Cuvântul lui Dumnezeu suna ca cuvântul propriilor noștri părinți, propriilor noștri bunici, propriului nostru episcop, indiferent dacă asta înseamnă că mesajul era în rusă sau coreeană, greacă sau ebraică, sau vreun dialect capadocian elegant. Miracolul Duhului Sfânt a fost nu numai că discipolii vorbeau în limbi străini, ci și că vizitatorii care vorbeau diferite limbi și dialecte auzeau și înțelegeau. Și dacă ei atunci înțelegeau , atunci și tu ai fi putut să auzi și să înțelegi Duhul Sfânt care era prezent în acea zi. Și a fost ceva „uimitor”. Experiența Duhului lui Dumnezeu la Rusalii a fost raportată ca fiind zgomotoasă ca o furtună într-un fel spiritual, și aprinsă într-un fel mistic în flăcări – și, mai presus de toate, a fost primită ca fiind motiv de mare bucurie.

Deci, cel mai important aspect al vorbirii în limbi nu este paradoxul faptului, ci mesajul său. Toate cuvintele de laudă extatică divină au fost imediat recunoscute pentru mulți dintre pelerinii internaționali. Și care a fost mesajul? Oamenii au auzit și au recunoscut faptele puternice ale Domnului. Medii și partii și capadocienii, chiar și egiptenii și arabii, au auzit cu toții „faptele puterii lui Dumnezeu” în Isus Hristos proclamate. (2:11) Dar unii dintre cei adunați încă se îndoiau și, ca răspuns la o remarcă glumă din partea mulțimii de pelerini, Petru se ridică ca purtător de cuvânt al apostolilor și predică prima predică creștină. Și în ea, dragii mei oameni, Duhul Sfânt permite tuturor celor prezenți să audă un nou sens în Scriptura ebraică și să vadă în ea semne noi despre Isus Hristos ca Mesia. Și primesc îndrumări de la Duhul de a continua și se găsesc în mod divin energizați să se pocăiască și să fie botezați. Deci, Duhul Sfânt lucrează „mărturisirea lui Hristos prin împuternicirea și inspirarea propovăduirii Evangheliei și prin reproducerea propriilor opere ale puterii lui Isus”. (G.W.H. Lampe, Dumnezeu ca Duh, 1977, p. 65).

Așadar, acum, prieteni, ori de câte ori auziți citiri în biserică din Faptele Apostolilor, ascultați Duhul Sfânt, suflarea lui Dumnezeu. Ascultați Scriptura descoperindu-vă modul în care Duhul Domnului inspiră și călăuzește Biserica; căci a plantat semințele credinței în inimile comunității noilor credincioși din întreaga lume. Și acum, dacă ești, în viața ta de rugăciune, sensibil și receptiv la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, te poți aștepta ca acesta să te încarce și să te încredințeze lucrărilor de slujire. Dacă ascultați Duhul, acesta vă va trimite să faceți lucrarea lui Dumnezeu. După cum se roagă Roman Melodul pentru noi:

Preaiubiților, să cântăm lauda limbilor ucenicilor pentru că, nu cu cuvinte elegante, dar cu putere divină au prins pe toți muritorii în plasele lor, pentru că au luat crucea Lui ca o vergea, atrăgând în viață pe cei care cinstesc și slăvesc Duhul Preasfânt.


* Fapte 2: 1-2. Acest text este dedicat cu mulțumiri Mitropolitului Hilarion.

V.K. McCarty este un teolog anglican care ține prelegeri la Seminarul Teologic General și scrie pentru Institutul pentru Studii în Creștinismul Estic. Noua ei carte, From Their Lips: Voices of Early Christian Women, este disponibilă de la Gorgias Press.