Category: Uncategorized

 • ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ, Ο «ΡΩΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ

  Από τον Jaroslav Skira Η υπονοούμενη συσχέτιση ενός Ρώσου ορθόδοξου προκαθημένου, μιας ιδεολογίας και μιας γενοκτονίας μπορεί να φαίνεται προκλητική και τραβηγμένη. Για μένα πάντως, δεδομένου του τωρινού αδικαιολόγητου πολέμου των Ρώσων εναντίον της Ουκρανίας, η εν λόγω συσχέτιση δεν αποτελεί υπερβολή. Αυτή τη στιγμή της κοινής μας ιστορίας ως ανθρωπότητα, ο ορισμός ενός συμβάντος […]

  Read more…

 • Патријарх Кирил, мит о „руском свету“ и геноцид

  Јарослав Скира (Jaroslav Skira) Сугестивно повезивање руског православног првенства, идеологије и геноцида може изгледати провокативно или сензационалистички. За мене, с обзиром на тренутни неоправдани рат Русије против Украјине, везе међу њима су далеко од тога. У овом тренутку наше заједничке историје као људске породице, „именовање“ стварности је изузетно важно за процену ужасних догађаја у Украјини […]

  Read more…

 • Патриарх Кирилл, миф о «Русском мире» и геноцид

  Ярослав Скира (Jaroslav Skira) Намек на наводящую на размышления связь между предстоятелем Русской Православной Церкви, идеологией и геноцидом может показаться провокационным или сенсационным. Что касается меня, принимая во внимание нынешнюю неоправданную российскую войну на Украине, связь между ними далека от этого. В этот момент нашей общей истории как истории человеческой семьи «наименование» реальности крайне важно […]

  Read more…

 • Patriarhul Kiril, “Lumea Rusă” și Genocidul

  de Jaroslav Skira Asocierea sugestivă a unui primat ortodox rus, a unei ideologii și a genocidului poate părea provocatoare sau senzaționalistă. Pentru mine, având în vedere actualul război nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei, legăturile dintre ele sunt departe de a fi așa. În acest moment al istoriei noastre comune ca familie umană, “numirea” unei realități […]

  Read more…

 • Декларација о учењу „руског света“ (Русский мир)

  „За мир свега света, за непоколебивост светих Божијих Цркава, и сједињење свих, Господу се помолимо.“(Света Литургија) Руска инвазија на Украјину 24. фебруара 2022. представља историјску претњу за народ православне хришћанске традиције. Што је још више забрињавајуће за православне вернике, виша хијерархија Руске православне цркве је одбила да призна ову инвазију, дајући уместо тога нејасне изјаве […]

  Read more…

 • Декларация об учении о «Русском мире»

  «О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквейи соединении всех, Господу помолимся.»(Божественная литургия) Российское вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля 2022 года, является угрозой исторической значимости для народа, принадлежащего к православной христианской традиции. Кроме того, большую тревогу вызывает то, что высшие иерархи Русской православной церкви отказались назвать вторжение — вторжением, вместо этого ограничившись расплывчатыми заявлениями […]

  Read more…

 • Декларация против идеологията на „Руския свят“ (Руский мир)

  “За мира на целия свят, за благопреуспяване на светите Божии църкви и единението им на Господа да се помилим.”(Божествена Литургия) Руското нахлуване в Украйна на 24 февруари 2022 г. е историческа заплаха срещу народ с православни християнски традиции. Още по-обезпокоително за православните вярващи е, че висшата йерархия на Руската православна църква отказва да признае това […]

  Read more…

 • O Declarație privind învățătura “Lumii Ruse” (Russkii mir)

  “Pentru pacea a toată lumea, pentru bună starea sfintelor lui Dumnezeu Biserici si pentru unirea tuturor, Domnului sa ne rugăm.” (Sfânta Liturghie) Invazia rusă în Ucraina la 24 februarie 2022 este o amenințare istorică la adresa unui popor de tradiție creștin ortodoxă. Și mai îngrijorător pentru credincioșii ortodocși este faptul că înalta ierarhie a Bisericii Ortodoxe Ruse […]

  Read more…

 • Διακήρυξη κατά της διδασκαλίας περί «Ρωσικού Κόσμου» (Russkii mir)

  «Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν» (Θεία Λειτουργία) Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 αποτελεί ιστορική απειλή ενάντια σε έναν λαό που ανήκει στην ορθόδοξη παράδοση. Ακόμη πιο ανησυχητικό για τους ορθόδοξους πιστούς, ωστόσο, είναι ότι η ιεραρχία […]

  Read more…

 • დეკლარაცია ,,რუსული სამყაროს“ (RUSSKII MIR) სწავლების შესახებ

  ,,მშვიდობისათვის ყოვლისა სოფლისა, კეთილად დგომისათვის წმიდათა ღვთისა ეკლესიათა, და ყოველთა ერთობისათვის, უფლისა მიმართ ვილოცოთ“(საღვთო ლიტურგია) 2022 წლის 24 თებერვალს, უკრაინაში რუსეთის შეჭრა, მართლმადიდებლური ქრისტიანობის ტრადიციის მიმდევარი ხალხისთვის ისტორიული საფრთხეა. მართლმადიდებელ მორწმუნეთათვის კიდევ უფრო შემაშფოთებელია ის ფაქტი, რომ რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მაღალმა იერარქიამ ამ შეჭრის აღიარებაზე უარი განაცხადა და მის ნაცვლად ბუნდოვანი განცხადებებით შემოიფარგლა, რომელშიც უკრაინაში […]

  Read more…

1 2 3 53
Next Page